Thematentoonstelling “Fishing for Litter”

mei 2, 2014

Thematentoonstelling “Fishing for Litter”
Deze tentoonstelling was bij ons te zien vanaf juli t/m augustus 2014. Reptielenzoo Iguana hoop dat mensen na het bekijken van Thematentoonstelling Fishing for Litter bewuster is van het probleem zwerf afval dat iedereen een handje mee kan helpen om het op telossen.
Onze Noordzee wordt ernstig bedreigd, net als alle andere zeeën op onze kwetsbare aardbol. Plastic afval is hiervan een belangrijke oorzaak. Afval drijvend op het water en onder water tot in de diepzee.
De zee is broedplaats en leverancier van voedsel, platform voor mondiaal transport, ontginningsgebied van delfstoffen, nog te exploreren nieuwe wereld. Maar… de zee is ook dumpplaats voor het afval van de menselijke beschaving.
De thematentoonstelling ‘Fishing for Litter’ biedt een indringende blik op de bedreiging van de schoonheid van de zee en op de noodzaak om daadwerkelijk in actie te komen.